Wzorce do badania wody techniką LC/MS/MS

Wzorce do badania wody techniką LC/MS/MS


 

AccuStandard wprowadza wzorce do badania wody techniką LC/MS/MS zgodnie z normami ASTM.

Analiza tiodiglikolu w wodzie zgodnie z ASTM D7598

Metoda D7598 dotyczy analizy tiodiglikolu, związku wykorzystywanego podczas produkcji broni chemicznej, insektycydów, atramentów, smarów i substancji farmaceutycznych. Powyższa metoda jest zaprojektowana do analizy wody powierzchniowej i obejmuje wzorzec tiodiglikolu oraz wzorzec surogatu.

Analiza etanoloamin w wodzie zgodnie z ASTM D7599

Metoda D7599 opisuje jakościową i ilościową analizę etanoloamin: dietanoloaminy, trietanoloaminy, N-metylodietanoloaminy i N-etylodietanoloaminy w wodzie powierzchniowej. Substancje te mogą być wykorzystywane przy produkcji klejów, detergentów, atramentów, pestycydów i substancji farmaceutycznych.

Analiza karbaminianów w wodzie zgodnie z ASTM D7600 i D7645

Metody ASTM D7600 i D7645 mają zastosowanie do analizy pestycydów karbaminianowych w wodach powierzchniowych. Związki te działają na układ nerwowy poprzez hamowanie enzymów. Szczątkowe ilości tych związków w wodzie prawdopodobnie nie będą powodować efektu kumulacji w większości warstw wodonośnych.

Szczegóły oferty dostępne są u naszych Specjalistów zespołu Materiały Odniesienia. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.