WWA

Wśród  bogatej i zróżnicowanej oferty wzorców wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych znajdą Państwo zarówno roztwory wzorce pojedynczych związków, mieszaniny wzorcowe jak i substancje czyste. Producenci przygotowali także zestawy wzorców do analiz odpowiadających wymaganiom dyrektyw, jak na przykład mieszaniny: 16 priorytetowych WWA wg EPA oraz 15 priorytetowych WWA wg UE.

W poniższych katalogach znajdą Państwo szeroki wybór wieloelementowych mieszanin, których stosowanie przyspiesza wykonywanie analiz oraz ogranicza negatywny wpływ WWA na organizm, w porównaniu z tradycyjnym samodzielnym przygotowaniem wzorców wieloskładnikowych.

Uzupełnieniem oferty są wzorce WWA postaci deuterowanej.

Certyfikowane materiały referencyjne

Oferujemy certyfikowane materiały referencyjne zawierające w swym składzie WWA.

 

Wzorce na życzenie, mieszaniny wzorcowe

Producenci oferują wzorce WWA spoza oferty katalogowej. Na podstawie specyfikacji (skład, stężenie, rozpuszczalnik, naważka) mogą specjalnie dla Państwa przygotować pojedynczy wzorzec lub mieszaninę wzorcową, niezbędną do wykonywanych przez Państwa analiz.

 

W ofercie między innymi wzorce

  • WWA
  • Nitro-WWA
  • Amino-WWA
  • Hydroksy-WWA
  • Mieszaniny WWA
  • Związki nitroaromatyczne
  • Związki aminoaromatyczne
  • WWA w wodzie, glebie

 

W ofercie wzorce WWA następujących producentów:

AccuStandard, Chiron, ERA, Reagecon