Petrochemia

Oferta wzorców i certyfikowanych materiałów referencyjnych paliw (benzyn, paliw lotniczych, olejów napędowych oraz olejów smarowych) obejmuje pełne spektrum analiz fizyko-chemicznych. W ofercie znajdą Państwo setki wysokiej jakości wzorców pojedynczych związków jak również mieszaniny wzorcowe gotowe do użycia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów producenci przygotowują wzorce na życzenie.

W ofercie między innymi wzorce do następujących analiz:

 • skład frakcyjny
 • temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens
 • temperatura zapłonu metodą Clevelanda
 • zawartość siarki w paliwach
 • zawartość wody w paliwach
 • zawartość benzenu w paliwach
 • prężność par
 • lepkość kinematyczna
 • liczba cetanowa, oktanowa, indeks cetanowy
 • temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP)
 • TAN oraz TBN
 • związków metaloorganicznych
 • wg metod LUFT/LUST (UST)

 

Wzorce do analizy biopaliw:

 • zawartość FAME w oleju napędowym
 • wolna gliceryna w Biodieselu metodą GC wg EN 14105
 • estry metylowe kwasów tłuszczowych wg EN 14103
 • estry etylowe kwasów tłuszczowych
 • zawartość siarki w dieslu B5 i B20 oraz w B100
 • temperatura zapłonu metodą równowagową
 • temperatura mętnienia
 • zawartość wody
 • zawartość Na, P, Ca, Mg
 • pierwiastki w B100
 • matryce do rozcieńczeń

 

Wzorce na życzenie, mieszaniny wzorcowe

Nasi producenci oferują wzorce paliw spoza podstawowej oferty katalogowej. Na podstawie specyfikacji (skład, stężenie, rozpuszczalnik) mogą specjalnie dla Państwa przygotować pojedynczy wzorzec lub mieszaninę wzorcową, niezbędną do wykonywanych przez Państwa analiz.

Certyfikowane materiały referencyjne

W naszej ofercie znajdą Państwo także certyfikowane materiały referencyjne paliw. Wartości certyfikowane materiałów zostały ustalone w drodze badań międzylaboratoryjnych. Poniżej zamieściliśmy aktualną listę dostępnych CRMów. Certyfikowane materiały referencyjne oferowane są w opakowaniach 250ml lub 1000ml.

 

Katalogi

AccuStandard:

AccuStandard – Analiza paliw (wg metod ASTM)
AccuStandard – Analiza zw. metaloorganicznych w paliwach
AccuStandard – Biopaliwa
AccuStandard – PIANO, PONA
AccuStandard – Siarka w paliwach (wg metod ASTM)
AccuStandard – TPH, paliwa, węgloowodory__
AccuStandard – Właściwości fizyczne paliw (wg metod_ASTM)

Rofa:

Rofa – CRM

Conostan:

Conostan – Biodiesel
Conostan – Siarka w paliwach
Conostan – TAN, TBN
Conostan – Wzorce lepkości
Conostan – Związki metaloorganiczne w paliwach
Conostan – Związki metaloorganiczne

Chiron:

Chiron – 3-metylo i 2-metylohopany
Chiron – Homohopany i gammaceran
Chiron – Hopany C30
Chiron – Metoda ISO 9377-2 Olej w wodzie
Chiron – Norhopany
Chiron – Przegrupowane hopany
Chiron – Siarka w oleju mineralnym lub izooktanie
Chiron – WWA – 16 EPA, 15 EU i inne

Stanhope Seta:

Stanhope Seta – Wieloparametrowe materiały odniesienia MTVMs
Zadaj pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma

Adres email (wymagane)

Nr tel.

Temat (wymagane)

Treść wiadomości

Wpisz poniżej kod captcha