Petrochemia

Oferta wzorców i certyfikowanych materiałów referencyjnych paliw (benzyn, paliw lotniczych, olejów napędowych oraz olejów smarowych) obejmuje pełne spektrum analiz fizyko-chemicznych. W ofercie znajdą Państwo setki wysokiej jakości wzorców pojedynczych związków jak również mieszaniny wzorcowe gotowe do użycia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów producenci przygotowują wzorce na życzenie.

W ofercie między innymi wzorce do następujących analiz:

 • skład frakcyjny
 • temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens
 • temperatura zapłonu metodą Clevelanda
 • zawartość siarki w paliwach
 • zawartość wody w paliwach
 • zawartość benzenu w paliwach
 • prężność par
 • lepkość kinematyczna
 • liczba cetanowa, oktanowa, indeks cetanowy
 • temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP)
 • TAN oraz TBN
 • związków metaloorganicznych
 • wg metod LUFT/LUST (UST)

 

Wzorce do analizy biopaliw:

 • zawartość FAME w oleju napędowym
 • wolna gliceryna w Biodieselu metodą GC wg EN 14105
 • estry metylowe kwasów tłuszczowych wg EN 14103
 • estry etylowe kwasów tłuszczowych
 • zawartość siarki w dieslu B5 i B20 oraz w B100
 • temperatura zapłonu metodą równowagową
 • temperatura mętnienia
 • zawartość wody
 • zawartość Na, P, Ca, Mg
 • pierwiastki w B100
 • matryce do rozcieńczeń

 

Wzorce na życzenie, mieszaniny wzorcowe

Nasi producenci oferują wzorce paliw spoza podstawowej oferty katalogowej. Na podstawie specyfikacji (skład frakcyjny , stężenie, rozpuszczalnik) mogą specjalnie dla Państwa przygotować pojedynczy wzorzec lub mieszaninę wzorcową, niezbędną do wykonywanych przez Państwa analiz.

Certyfikowane materiały referencyjne

W naszej ofercie znajdą Państwo także certyfikowane materiały referencyjne paliw. Wartości certyfikowane materiałów zostały ustalone w drodze badań międzylaboratoryjnych. Poniżej zamieściliśmy aktualną listę dostępnych CRMów. Certyfikowane materiały referencyjne oferowane są w opakowaniach 250ml lub 1000ml.

 

  Katalogi

AccuStandard:

AccuStandard – Analiza paliw (wg metod ASTM)
AccuStandard – Analiza zw. metaloorganicznych w paliwach
AccuStandard – Biopaliwa
AccuStandard – PIANO, PONA
AccuStandard – Siarka w paliwach (wg metod ASTM)
AccuStandard – TPH, paliwa, węgloowodory__
AccuStandard – Właściwości fizyczne paliw (wg metod_ASTM)

Rofa:

Rofa – CRM

Conostan:

Conostan – Biodiesel
Conostan – Siarka w paliwach
Conostan – TAN, TBN
Conostan – Wzorce lepkości
Conostan – Związki metaloorganiczne w paliwach
Conostan – Związki metaloorganiczne

Chiron:

Chiron – 3-metylo i 2-metylohopany
Chiron – Homohopany i gammaceran
Chiron – Hopany C30
Chiron – Metoda ISO 9377-2 Olej w wodzie
Chiron – Norhopany
Chiron – Przegrupowane hopany
Chiron – Siarka w oleju mineralnym lub izooktanie
Chiron – WWA – 16 EPA, 15 EU i inne

Stanhope Seta:

Stanhope Seta – Wieloparametrowe materiały odniesienia MTVMs
Zadaj pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma

Adres email (wymagane)

Nr tel.

Temat (wymagane)

Treść wiadomości

Wpisz poniżej kod captcha