Pestycydy i herbicydy

Wzorce pestycydów i herbicydów to wysokiej jakości produkty dostępne w różnych postaciach – jako roztwory, mieszaniny lub substancje czyste. W odpowiedzi na dynamiczne zmiany na rynku biocydów producenci wprowadzają co roku do podstawowej oferty nowe wzorce pestycydów i herbicydów. Bogaty wybór stężeń i naważek oraz możliwość wykonania wzorców na życzenie czyni naszą ofertę niezwykle konkurencyjną. Uzupełnieniem asortymentu są wzorce związków w postaci deuterowanej.  

Wzorce mieszanin pestycydów i herbicydów

Proponujemy gotowe do użycia wzorcowe mieszaniny pestycydów i herbicydów w postaci roztworów. W poniższych katalogach znajdą Państwo szeroki wybór wieloelementowych mieszanin, których stosowanie przyspiesza wykonywanie analiz oraz ogranicza negatywny wpływ pestycydów lub herbicydów na organizm w porównaniu z tradycyjnym (samodzielnym) przygotowaniem wzorców wieloskładnikowych.

Certyfikowane materiały referencyjne

Oferujemy następujące CRM pestycydów:

  • Pestycydy w wodzie pitnej
  • Pestycydy w glebie
  • Pestycydy w wodzie zanieczyszczonej i ściekach

Wzorce na życzenie, mieszaniny wzorcowe

Producenci oferują wzorce pestycydów i herbicydów spoza oferty katalogowej. Na podstawie specyfikacji mogą specjalnie dla Państwa przygotować pojedynczy wzorzec lub mieszaninę wzorcową, niezbędną do wykonywanych przez Państwa analiz.

 

W ofercie wzorce pestycydów następujących producentów:

AccuStandard, Chiron, ERA, Wellington, Chem Service