PCB, PBDE, CFR, PFR, BFR

Chemicy AccuStandard są zaangażowani w syntezę PCB i związków pokrewnych od ponad 35 lat.

Z sukcesem wprowadzili do oferty pełne spektrum wzorców PCB oraz PBDE. Ich doświadczenie i wiedza w tej dziedzinie mogą pomóc Państwu w rozwiązaniu problemów analitycznych.

 

Kongenery PCB, kongenery PBDE oraz fluorowane-PBDE

W ofercie znajdą Państwo roztwory wzorcowe każdego z 209 kongenerów PCB. Producent gwarantuje wysoką czystość wzorców – powyżej 99%. W sprzedaży dostępne są także wzorce w postaci czystej. Kongenery PBDE, podobnie jak PCB, oferowane są w postaci roztworów lub w formie czystej. Proponujemy także wzorce PBDE w postaci fluorowanej, które są istotną alternatywą dla wzorców znakowanych węglem 13C. Zapraszamy do zapoznania się z informacją producenta – firmy Chiron.

 

CFR, PFR, BFR

Wzorce CFR, PFR oraz BFR oferowane są w postaci roztworów w rozpuszczalniku zapewniającym największą stabilność w ilości 1ml i/lub w postaci czystej.

 

Mieszaniny wzorcowe

Firmy AccuStandard i Chiron wychodzą naprzeciw oczekiwaniom analityków. W ofercie podstawowej znajduje się kilkadziesiąt mieszanin wzorcowych, a mieszaniny o innych parametrach są dostępne na indywidualne zamówienie. Laboratoriom, które specjalizują się w badaniach PCB i PBDE proponujemy zakup gotowych zestawów pojedynczych wzorców w atrakcyjnych cenach.

 

Wzorce na życzenie

Producenci oferują wzorce kongenerów PCB i PBDE spoza oferty katalogowej. Na podstawie specyfikacji (skład, stężenie, rozpuszczalnik, naważka) mogą specjalnie dla Państwa przygotować pojedynczy wzorzec lub mieszaninę wzorcową, niezbędną do wykonywanych przez Państwa analiz.

 

Certyfikowane materiały referencyjne:

Oferujemy certyfikowane materiały referencyjne zawierające w swym składzie PCB.

 

Wzorce kongenerów PCB, PBDE oraz wzorce CFR, PFR i BFR oferowane są przez następujących producentów: AccuStandard, Chiron, ERA.

 

W ofercie między innymi wzorce:

  • 209 kongenerów PCB
  • Aroclory
  • Hydroksy-PBC
  • Metoksy-PCB
  • Metylosulfonylo-PCB
  • Hydroksybifenyle
  • Kongenery PBDE
  • Metabolity PBDE
  • Fluoro-PBDE
  • CFR, PFR, BFR
Katalogi

Chiron:

Chiron – PBDE i F-PBDE

Era:

Era – Ramowa Dyrektywa Wodna – Woda czysta
Era – CRM o niskim stężeniu analitów
Era – Analiza wody pitnej i gruntowej
Era – Analiza ścieków
Era – Analiza odcieków
Era – Analiza gleby

AccuStandard:

AccuStandard – Aroclory
AccuStandard – PFR, CFR
AccuStandard – metabolity PCB
AccuStandard – metabolity PBDE
AccuStandard – kongenery PCB – pojedyncze wzorce
AccuStandard – kongenery PCB – mieszaniny
AccuStandard – kongenery PBDE – pojedyncze wzorce
AccuStandard – kongenery PBDE – mieszaniny
AccuStandard – hydroksy-PCB
AccuStandard – BFR
Zadaj pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma

Adres email (wymagane)

Nr tel.

Temat (wymagane)

Treść wiadomości

Wpisz poniżej kod captcha