Certyfikowane materiały odniesienia

Certyfikowane materiały odniesienia definiowane są jako materiały  lub substancje, których jedna lub więcej wartości ich właściwości są dostatecznie jednorodne, aby umożliwić ich zastosowanie do wzorcowania przyrządów pomiarowych, oceny metod pomiarowych lub przypisania wartości właściwościom innych materiałów.

Certyfikowany materiał odniesienia powinien opatrzony być certyfikatem, charakteryzującym wartość lub wartości danej właściwości, które certyfikowano zgodnie z procedurą zapewniającą odniesienie do dokładnej jednostki miary. Tusnovics Instruments posiada w ofercie szeroki wachlarz certyfikowanych materiałów odniesienia, pochodzących od akredytowanych dostawców, z takich branż jak środowisko, metalurgia, petrochemia, farmacja.