Badania biegłości laboratoryjnej

Badania biegłości laboratoryjnej to doskonałe narzędzie do przeprowadzenia zewnętrznej kontroli jakości pracy laboratorium.  Jest to jeden z istotnych aspektów, pomagających w uzyskaniu akredytacji. Ponadto, ułatwia walidację metody analitycznej lub jej sprawdzenia.

Udział w badaniach biegłości jest niewątpliwie jednym z elementów podnoszących  kompetencje zatrudnionej kadry.

Tusnovics Instruments, współpracując z dwoma światowej klasy laboratoriami,  oferuje Państwu dostęp do szerokiej gamy badań biegłości,  wśród których z pewnością znajdą Państwo szeroką ofertę badań środowiskowych, obejmujących m.in. wodę uzdatnioną, ścieki, gleby, zanieczyszczenia powietrza i inne…

 

ERA Waters to firma specjalizująca się w tematyce badań środowiska. W ciągu roku przeprowadza
ok. 50 rund badań biegłości, dla niemal 12 000 laboratoriów w 80 krajach. Jakość oferowanych badań biegłości jest wynikiem  wieloletniego doświadczenia, pracą wyspecjalizowanej kadry. Era Waters posiadana następujące akredytacje:

 • ISO/IEC 17025:2005
 • ISO/IEC Guide 34:2009
 • ISO/IEC 17043:2010
 • ISO 9001:2008

Dostępne są Badania biegłości w następujących matrycach:

Ścieki

 • Syntetyczne matryce ścieków z wysokimi stężeniami analitów do badania zanieczyszczeń wody lub ścieków.
 • Matryce z wysokimi stężeniami analitów do badania zanieczyszczeń wody lub ścieków.
 • Katalog: Water Pollution

Woda pitna

 • Syntetyczne matryce wody pitnej o niskich stężeniach analitów do badania wody wodociągowej, wody pitnej i wód gruntowych.
 • Matryce o niskich stężeniach analitów do badania wody wodociągowej, wody pitnej, wód gruntowych.
 • Katalog: Low-Level CRMs
 • Katalog: Water Supply

Gleby

 • Suszone i homogenizowane gleby oraz osady ściekowe.
 • Katalog: Soil

Powietrze i emisje

 • Matryce składające się z organicznych, nieorganicznych i stałych cząstek pyłu do badania zanieczyszczeń powietrza.
 • Katalog: Air & Emissions

Mikrobiologia

 • Matryce o niskich i wysokich stężeniach analitów do badania bakterii w wodzie pitnej i ściekach.
 • Katalog: Microbiology

Radiochemia

 • Matryce gleby, roślinności, filtrów powietrza i wody do monitorowania związków radioaktywnych
 • Katalog: Radiochemistry

Pozostałe

 • Katalog: UST

 

ERA Waters oferuje także przygotowanie badań biegłości na indywidualne zamówienie.  Materiał przygotowany według wytycznych  zainteresowanego – wybrane anality o określonych stężeniu w konkretnej matrycy. Może opierać się na matrycy wody, gleby, oleju, zbóż, roślin, określonego sorbentu  i innych.  Badania mogą również obejmować właściwości fizyczne materiałów.

Nowoczesny system rejestracji na platformie internetowej umożliwia:

 • Łatwy dostęp do wyników i raportów z wszystkich przeprowadzonych badań oraz tworzenie wykresów trendów
 • Wykorzystanie rozbudowanych narzędzi statystycznych
 • Koordynowanie i nadzór nad grupą uczestników zorganizowanego badania biegłości
 • Rejestrację wyniku na platformie ERY bezpośrednio z laboratoryjnego systemu LIMS

Obecnie,  dla nowych klientów firmy ERA Waters, dostępna jest promocja umożliwiająca zamówienie nieodpłatnego badania biegłości. Szczegóły u konsultantów!

ERA – badania biegłości – raporty on-line
Instrukcja raport on-line

Tusnovics Instruments współpracuje z firmą ERA Waters,  proponując nie tylko wysokiej jakości materiały odniesienia oraz programy badań biegłości, ale także oferując udział w organizowanych szkoleniach. Podczas targów EuroLab 2015 zaprosiliśmy naszych klientów na wykład pt.  „Metody zapewnienia jakości dla laboratoriów akredytowanych wg ISO/IEC 17025 – Certyfikowane materiały odniesienia (CRM) oraz badania biegłości (PT)”. Szkolenie cieszyło się ogromną popularnością, w planach są kolejne wydarzenia tego typu.

 

IMG-r

 

ielab

Laboratoria ielab oferują wysokiej jakości programy badań biegłości, które od lat z powodzeniem prowadzi się w laboratoriach na całym Świecie. Jakość oferowanych programów potwierdzona jest uzyskaną  akredytacją ENAC, zgodnie z normą UNE-EN ISO / IEC 17043.

W katalogu znajdą Państwo badania biegłości próbek:

 • Wody pitnej
 • Wód powierzchniowych słodkich i słonych
 • Wody butelkowanej
 • Wody basenowej
 • Ścieków
 • Zanieczyszczeń powietrza
 • Właściwości fizykochemicznych ciał stałych
 • Zawartości PCB w olejach
 • Badania mikrobiologiczne

Katalog z harmonogramem na 2017 firmy ielab