Zadaj pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma

Adres email (wymagane)

Nr tel.

Temat (wymagane)

Treść wiadomości

Wpisz poniżej kod captcha

Firma

Firma Tusnovics Instruments prowadzi działalność handlową od 1992 roku.

Zajmujemy się dostawami aparatury laboratoryjnej, akcesoriów, części zużywalnych a także doradztwem i serwisem.
Realizujemy kompleksowe dostawy materiałów odniesienia i wzorców dla wszystkich laboratoriów chemicznych.

Znaczna część naszej oferty to specjalistyczna aparatura do badań własności lub/i składu przetworów naftowych a zatem paliw płynnych, olejów, smarów, olejów w eksploatacji i asfaltów.
Naszym głównym odbiorcą i klientem są laboratoria związane z przeróbką ropy naftowej – zarówno przemysłowe w rafineriach, terminalach i bazach paliwowych, badawcze w Instytutach, Uczelniach i jednostkach Badawczo-Rozwojowych jak i liczne laboratoria wojskowe.
Dostarczamy aparaturę również dla dużych odbiorców i użytkowników przetworów naftowych jak elektrownie, elektrociepłownie i kopalnie a także dla prywatnych producentów paliw płynnych i środków smarnych oraz serwisów olejowych i firm rzeczoznawców.

Posiadamy specjalistyczne urządzenia laboratoryjne i przenośne do oceny i analizy olejów w eksploatacji i olejów przepracowanych.
W ostatnich latach rozszerzyliśmy naszą ofertę o aparaty dedykowane dla przemysły farmaceutycznego, producentów produktów leczniczych, dla kontroli jakości i działów rozwoju. Są to spektrometry Ramana, laserowe liczniki cząstek z pomiarem potencjału Zeta i systemy do recyklingu rozpuszczalników.
Wszelkie dostawy są realizowane wraz z uruchomieniem i szkoleniem a aparatura jest objętą obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną.
Realizujemy coroczne przeglądy i kalibracje dla wszystkich aparatów, które tego wymagają.

Od lat jesteśmy uznanym i renomowanym dostawcą wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia dla wszystkich laboratoriów analiz chemicznych i badania własności fizykochemicznych.
Oferta materiałów odniesienia została ostatnio rozszerzona o materiały kontrolowane (narkotyki, dopalacze i środki psychotropowe) oraz blisko 10 000 zanieczyszczeń produktów leczniczych, wzorce dla EP i USP dla laboratoriów farmaceutycznych kontroli jakości i działów badań i rozwoju.
Realizujemy szeroko zakrojone badania biegłości w dziedzinie ochrony środowiska.
Renomowani i znani na całym świecie dostawcy gwarantują jakość i niezawodność.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.